IMPROVE, un projecte per respirar millor sota terra

Oriol Pàmies / 10.02.15 – 15:33h

http://horapunta.tmb.cat/seccio/mon-metro/improve-un-projecte-respirar-millor-sota-terra

Des de finals de gener està fent les primeres passes el projecte Improve LIFEd’avaluació i millora de la qualitat de l’aire al metro de Barcelona. La primera actuació visible ha estat la presa de mostres a l’estació de La Sagrera de la línia 5 mitjançant equips de mesura situats en un emplaçament discret al nivell de l’andana, a prop d’un tram en què a la nit es fan treballs de renovació de via.

L’objectiu del projecte, promogut i gestionat pel CSIC i per TMB, és avaluar la qualitat de l’aire de les instal·lacions del metro i proposar mesures per assolir un transport públic més net en benefici tant dels usuaris com dels treballadors. El projecte està cofinançat pel programa LIFE+ Environment, Policy and Governance de la Comissió Europea.

Impacte dels treballs a la via

A La Sagrera, l’objectiu és analitzar l’aire abans, durant i després d’uns treballs de renovació de la via que es duen a terme a prop de l’estació. Fins al setembre del 2016 es duran a terme una dotzena de campanyes de recollida de mostres en diversos punts de la xarxa de metro. Es mesurarà el nivell de concentració de micropartícules en suspensió (PM), així com la seva composició química, tant a les estacions com a l’interior dels trens.

En el laboratori s’analitzaran alguns dels components ferroviaris susceptibles d’incidir en l’ambient, com ara les escombretes dels motors elèctrics, els carrils, les pastilles de fre, la pedra del balast o els fils i les bandes de contacte de la catenària.

En un estudi anterior, també realitzat per investigadors del CSIC amb la col·laboració de TMB (entre el 2011 i el 2012), es va constatar que l’aire de la xarxa de metro conté elements contaminants procedents de l’ambient exterior, a més d’altres resultants de l’abrasió de les rodes dels trens en contacte amb els rails, les tasques de neteja o els treballs de manteniment. La qualitat de l’aire és millor a les línies automàtiques, on hi ha separació física entre tren i andana, o a l’interior dels trens com a resultat del filtratge permanent de l’aire a través del sistema de climatització.

Reduir l’emissió de partícules

Dins del projecte Improve LIFE es durà a terme una exploració més a fons de l’ambient que es respira a les estacions subterrànies amb l’objectiu de proposar mesures per reduir la presència de partícules nocives per a la salut. Així, per exemple, s’estudiarà si l’aplicació al balast d’un bany amb un polímer sec evita que es desprengui pols durant les feines de renovació de la via; si es poden escollir materials diferents per a frens, rodes i catenària que siguin més nets i igual d’eficaços; o si es pot perfeccionar el procés de renovació de l’aire dels túnels a través dels pous de ventilació situats al llarg de la xarxa.

Els resultats de l’estudi seran publicats i posats a disposició dels operadors de transport públic ferroviari arreu del món, ja que les recomanacions que se’n desprenguin poden ser aplicades en altres xarxes de viatgers més enllà de la xarxa de metro de Barcelona.

Senyalització informativa del projecte Improve LIFE a La Sagrera / M. Á. Cuartero

Equips de mesura instal·lats per a la primera campanya de recollida de mostres / M. Á. Cuartero

Deja una respuesta