Projecte de millora de la qualitat de l’aire al metro Improve LIFE

http://www.tmb.cat/ca/innovacio/-/projecte/ARTICLE-INNOVACIO-16

El CSIC i TMB, amb el suport de la Unió Europea, van començar a treballar durant el mes de gener del 2015 en la presa de mostres d’aire a la xarxa suburbana del metro de Barcelona.

El projecte Improve LIFE, per a la millora de la qualitat de l’aire, va fer les primeres passes amb la instal·lació d’equips de mesura en una estació de la línia 5.

L’objectiu d’aquest projecte, de durada prevista fins al 2018, és avaluar la qualitat de l’aire de les instal·lacions de metro i proposar mesures per assolir un transport públic més net en benefici tant dels usuaris com dels treballadors, mitjançant una dotzena de campanyes de recollida de mostres en diversos punts de la xarxa. En aquestes campanyes es mesura el nivell de concentració de micropartícules en suspensió (PM), així com la seva composició química, tant a les estacions com a l’interior dels trens. Les mesures tenen lloc tant en moments de circulació normal com quan es realitzen activitats generadores de pols, com per exemple, els treballs de renovació de la via. Al laboratori s’analitzen alguns dels components ferroviaris susceptibles d’incidir en l’ambient i es duu a terme una exploració de l’ambient que es respira a les estacions subterrànies.

Els resultats es publicaran i es posaran a disposició dels operadors de transport públic ferroviari arreu del món, ja que les recomanacions que se’n desprenguin poden ser aplicades en altres xarxes de viatgers.

El projecte IMPROVE (acrònim de la denominació anglesa Implementing Methodologies and Practices to Reduce aire pollution Of the subway enVironmEnt) rep el suport del programa LIFE de la Unió Europea, dedicat a la promoció d’accions de protecció del medi ambient i de la conservació de la natura i del clima, que aporta el 50% del pressupost.

Amb el projecte Improve LIFE es referma la col·laboració entre TMB i l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) Obre la pàgina en una finestra nova del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

La participació en aquest projecte s’emmarca en les polítiques mediambientals de TMB.

Més informació sobre el projecte a la Sala de premsa de TMB.